TÓTH JÓZSEF ÉS ERZSÉBET HIDROGEOLÓGIA PROFESSZÚRA - HIDROGEOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

TÓTH JÓZSEF ÉS ERZSÉBET HIDROGEOLÓGIA PROFESSZÚRA - HIDROGEOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

TÓTH JÓZSEF ÉS ERZSÉBET HIDROGEOLÓGIA PROFESSZÚRA - HIDROGEOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT
Honlap: http://tothprofesszura.elte.hu/

Bloghttps://felszinalattiviz.blogspot.com/

Facebookhttps://www.facebook.com/toth.hydrogeology

Instagramhttps://www.instagram.com/toth_hydrogeology/?hl=hu

Youtube Channelhttps://www.youtube.com/channel/UCH8B27sc-UsmC-xXYQd_vAw/videos

 

Küldetés

A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány a magyar hidrogeológia fejlesztésére és a hazai hidrogeológus oktatás és kutatás, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítésére jött létre. Az alapítvány szakmai munkáját végző azonos nevű Professzúra 2016. szeptember 1-én létrejött új tudományos központ. Az Alapítvány küldetését a Professzúrán keresztül valósítja meg. A hidrogeológia fejlesztésén belül a Professzúra és az Alapítvány működésének középpontjában az ún. modern hidrogeológia, azaz a Tóth-féle medencehidraulika és a medencebeli vízáramlások földtani hatótényező szerepét integráló megközelítés áll.

A medencebeli vízáramlások megértésének jelentősége különösen kiemelkedő napjainkban, amikor a felszínalatti vizek fontossága egyre nő a kibontakozó globális vízválság okán. Ugyanakkor e kérdéskör európai és hazai megközelítése is folyamatos innovációt igényel a lokális és régiós problémák megoldása, valamint a klímaváltozás tükrében. A felszín alatti térrész sokirányú kihasználása is újabb problémát vet fel, mely a szénhidrogén termelés hagyományos és nem hagyományos technológiái, a mély geotermikus energia hasznosítás, a széndioxid-besajtolás, a mélységi érckutatás miatt a társadalom számára is egyre fontosabbá válik.

E tudományos központ a felmerülő társadalmi problémák megoldásához kíván tudományos értelemben innovatív megközelítéseket, rendszer szemléletű megoldásokat kínálni. Hozzájárul a szűk értelemben vett hidrológiai, hidrogeológiai megoldásokon, a vízkincsek felkutatásán és védelmén túl környezetvédelmi, területtervezési, szikesedési, erdő- és mezőgazdasági, valamint ökológiai kérdések tudományos igényű kezeléséhez. Ezen túlmenően új szemléletű megközelítéseket ígér a geotechnikai, geotermikus, ásványfeltárási, szénhidrogén kutatási megoldásokhoz. Közben szorgalmazza az új kutatási eredmények minél szélesebb körű alkalmazását.

Mindezen túlmenően a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Alapítvány feladatának tekinti az e témában történő széleskörű ismeretterjesztést a társadalom valamennyi rétegére kiterjedően.

A csoport vezetője/ Group Leader: Mádlné Dr. Szőnyi Judit (ELTE profil)

A csoport tagja/Group Members (link)

Publikációk/Publications (link)​​​​​​

Kutatási célok, területek / Research Aims

  • MEDENCEHIDRAULIKAI kutatások
  • FELSZÍNI ÉS FELSZÍNALATTI VIZEK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK kutatása
  • FELSZÍNALATTI VIZEK RADIOAKTIVITÁSÁNAK kutatása
  • KARSZTHIDROGEOLÓGIAI kutatások
  • GEOTERMIKUS kutatások
  • FELSZÍNALATTI VIZEK ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS kutatása
  • MAR (Managed Aquifer Recharge) kutatás
     

A kutatási célokról bővebben itt.