PATICS – Pannon-tavi Tanulmányok Csoport / Lake Pannon Integrated Studies Group

PATICS – Pannon-tavi Tanulmányok Csoport / Lake Pannon Integrated Studies Group

Küldetés
A csoport a Pannon-tavi és kapcsolódó üledékképződési rendszereket, azok faunáját, ősföldrajzi és klimatikus változásait tanulmányozó szenior kutatókból és a munkába hosszabb-rövidebb időre bekapcsolódó hallgatókból és doktoranduszokból kovácsolódott össze. Ennek eredményeként több, mint 30 diplomadolgozat született az elmúlt két évtizedben a szenior kutatók témavezetésével. Formálisan 2018 óta tartunk rendszeres szemináriumokat, gyakran vendég előadókkal. Fő célunk a legfrissebb ismeretek, új eredmények hatékony továbbadása a fiatal kutatóknak, beépítése az aktuális kutatásokba. 

Mission
The group is an association of senior researchers, BSc, MSc and PhD students involved in the study of Lake Pannon, its related sedimentary systems, their fauna, palaeoenvironmental and climatical changes. As a result, more than 30 MSc thesis have been produced in the last two decades under the supervision of the senior researchers.The formal onset of the group is dated to 2018 with regular discussion meetings, often with guest speakers. Our main goal is to effectively transfer and propagate the latest knowledge and new results to the young generation and to implement into current research.

A csoport vezetője/ Group Leader: Sztanó Orsolya (ELTE profil | ORCID)
 

PATICS - Kutatási területek
 

A csoport tagjai/ Group Members:

Senior kutatók / Senior researchers: 
Magyar Imre (MTM-MTA-ELTE), ORCID
Fodor László (ELTE, MTA-ELTE), ORCID

PhD hallgatók, pre-doc kutatók / PhD Students, pre-doc reserachers: 
Bartha István Róbert (ELTE profil / ResearchGate)
Botka Dániel Bálint (ResearchGate)
Harold Zsófia (ELTE profil) 
Kovács Ádám (ELTE profil)
Tőkés Lilla (ELTE profil / ResearchGate)

BSc-MSc hallgatók / BSc-MSc students: 
Grósz Mátyás, Nagy Attila, Sike Diána 

Korábbi években a csoport aktív hallgatói / Active students in the last years: 
Nadrai Judit, Szabó Fanni, Zima Dóra, Vági Domonkos, Várkonyi Dániel


​​​​​​​Kutatási célok, területek / Research aims

 • A Pannon-medence neogén fejlődéstörténete, kiemelten a Pannon-tavi és ahhoz kapcsolódó szárazulati üledékképződés, élővilág, klímaváltozások és szerkezeti események megismerése
   
 • Integrált módszerek és adatok: terepi észlelések, fúrási adatok, szeizmikus szelvények és 3D adattömbök értelmezése; numerikus rétegtani és medence modellezés, rétegtan, paleoökológia
   
 • Generikus modellalkotás főbb területei: 
  • tavi turbidit rendszerek, ciklicitás és annak mozgatórugói
  • korlátozó medencék hatása a turbiditek elterjedésére
  • lejtőépülés és üledékes szekvenciák
  • szerkezeti mozgások és az erózióbázis szintjének változásai
  • deltaépülés, kitölthető tér és aljzatmorfológia kapcsolata, szerkezeti hatások
  • komplex üledékes rendszerek a peremi medencékben
    
 • Mérföldkövek az pannon-tavi élővilág fejlődésében

Informális hazai és nemzetközi együttműködések / Informal domestic and international cooperations

Informális hazai és nemzetközi együttműködések (közös publikációkkal alátámasztva) / Informal domestic and international cooperations (proven by publications):

 • Attila Balázs (ETH Zürich, Switzerland)
 • Michal Kováč, Michal Šujan, Samuel Rybár (Comenius University, Bratislava, Slovakia)
 • Marijan Kovaćić, Koraljka Bakrać, Marko Spelić (Zagreb University, Croatian Geological
 • Survey, Croatia)
 • Liviu Maƫenco (Utrecht University, The Netherlands)
 • Dejan Radivojevic (Belgrad University)
 • Silye Loránd (Babes Bolyai University, Cluj, Romania) 
 • Sebe Krisztina (Pécsi Tudományegyetem)
 • Lajos Katona (Zirci Természettudományi Múzeum)

Publikációk / Publications

A kutatócsoport legjelentősebbnek ítélt 2016 és 2020 között nemzetközi együttműködésben publikált közleménye / Prominent publication from international cooperation (2016-2020)

Sztanó, O., Kováč, M., Magyar, I., Šujan, M., Fodor, L., Uhrin, A., Rybár S., Csillag G. Tőkés, L. (2016). Late Miocene sedimentary record of the Danube/Kisalföld Basin: interregional correlation of depositional systems, stratigraphy and structural evolution. GEOLOGICA CARPATHICA, 67(6), 525–542. http://doi.org/10.1515/geoca-2016-0033, 000391850400002=WOS

További publikációkért ld a tagok publikációs listáját / For many other see publication list of the members


Szemináriumok / weekly seminars

Heti szemináriumok mellett / In addition to the weekly seminars
Patics+ - nemzetközi vitadélutánok/ Patics Plus Discussion Meetings in 2021


Korábbi vendégelőadók/ Previous guest lecturers: 
 • A. Uhrin (Stavanger), A. Balázs (Roma Tre, ETH, többször is), I. Győrfi (Pacific LNG Operations, Szingapur); P. Szafián (Geoteric, London); M. Spelić (Zagreb)
 • Michal Šujan (Bratislava, 2021.01.28): The polyphase rifting and inversion of the Danube Basin revised (with focus on the Late Miocene)
 • Samuel Rybár (Bratislava, 2021.01.28): Middle Miocene rifting and subsidence and history of the Danube Basin constrained by new 39Ar/40Ar radioisotopic dating
 • Ádám Kovács (Budapest, 2021.02.25): Forced or normal regression signals in a lacustrine basin? Insights from 3D stratigraphic forward modeling in the SW Pannonian Basin
 • László Fodor (Budapest, 2021.03.18): Crustal exhumation and depocenter migration from the Alpine orogenic margin towards the Pannonian extensional back-arc basin controlled by inheritance
 • David Rukavina (University of Zagreb, 2021.04.29): Tectonostratigraphic sequences conditioned with continental rifting of Lower and Middle Miocene in eastern part of Drava depression
 • Attila Balázs (ETH Zurich, 2021.05.06): Evolution of fore-arc and back-arc basins:  insights from the Mediterranean region and numerical modelling

Külföldi tanulmányutak / Study trips to foreign universities

A kutatócsoport tagjai közül 2016 és 2020 között külföldi egyetemen folytatott tanulmányutak (egyetem, ország, időpont, cél) / Study trips to foreign universities:
 • Tőkés Lilla, University of Leeds, Leeds, Egyesült Királyság, 2016. szeptember 1. - november 30., turbiditkorlátozás adatbázis alapú vizsgálata (kooperáló fél: Marco Patacci) 
 • Botka Dániel Bálint, Fort Hoofddijk Paleomagnetic Laboratory, Universiteit Utrecht, Utrecht, Hollandia, 2017. július 31 - augusztus 12; mágnesrétegtani vizsgálatok (kooperáló fél: Karin Sant, Dan Palcu, Wout Krijgsman) 
 • Botka Dániel Bálint, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia, 2019. június 10. - augusztus 11, múzeumi pannóniai molluszka gyűjtemények revíziója és terepi munka (kooperáló fél: Silye Lóránd) 
 • Botka Dániel Bálint, Belgrádi Egyetem, Belgrád, Szerbia, 2020. március 2-29, múzeumi pannóniai molluszka gyűjtemények revíziója és terepi munka (Dejan Radivojevic, Milos Radonjic)