Szakdolgozatok

A Tanszéken készült szakdolgozatok/diplomamunkák listája

Szerző Témavezető   Év
Jakucs Lászlóné (Neubrandt E.) n.a. A Budaörstől északra fekvő terület földtana különös tekintettel a pannóniai képződésekre 1949
Lakatos Tibor   A kőrösszegapáti szerkezet földtani leírása 1950
Buda Tibor   Békásmegyer - Üröm - Csillaghegy környékének rétegtani és szerkezeti felépítése 1958
Gyarmati György   A nagybátonyi Szorospatak-völgy környékének földtana 1959
Grossz Ádám   A mecseki permi antiklinális északi szárnyának újabb üledékföldtani és tektonikai vizsgálata 1961
Gulyás István   Budakalász - Üröm - Csillaghegy környékének földtani viszonyai 1963
Elek Izabella   Mátra - Bükkaljai pannóniai korú barnakőszenek szénkőzettani vizsgálata 1965
Keresztes Csaba   A Kisalföld keleti felének mélyföldtana 1965
Senouci Hocine   Pusztaföldvár és Battonya között eltemetett magas rögvonulat mélyföldtani viszonyai 1965
Szűcs László n.a. A Tiszántúl Szolnok és Kaba közötti részének mélyföldtani viszonyairól 1965
Gajdos István n.a. Szank - Soltvadkert - Kiskőrös mélyföldtani viszonyai 1966
Kilián Iván Szentirmai István, Kolonics Lajos Nagyrédei földes-fás barnakőszénterület vízföldtani vizsgálata 1966
Szilczl Mária n.a. A pécsbányai nyugati bányamező felső szintjeinek bányaföldtani viszonyai 1966
Bérczi István Sztókay Kálmán, Kiss János Az algyői 1.-2.-4.-5. sz.kőolajkutató fúrásokkal feltárt felső-pannóniai homokkövek nehézásvány-vizsgálata 1967
Haáz Istvánné Rózsás Hajnal Oravecz János Az algyői terület földtani viszonyai az 1967-ig lemélyített szénhidrogénkutató fúrások alapján 1967
Soóky Barna n.a. A Dunai szerkezeti árok vízföldtani kapcsolata a Kőrösök süllyedék területével 1967
Vargha Márta n.a. A mezőcsokonyai szénhidrogéntároló szerkezet mélyföldtani viszonyai 1967
Zaránd Csaba n.a. Pásztori környékének mélyföldtani viszonyai 1967
Balázs Endre n.a. A Kisalföld Ny-i részének szénhidrogénkutató furások által feltárt ópaleozóos képződményei és azok viszonya a nyugatmagyarországi felszíni ópaleozoikumhoz 1968
Gyarmati János n.a. Buzsák - Karád - Öreglak - Igal területének földtani és mélyszerkezeti vizsgálata 1968
Tanczenberger Sándor n.a. A beleznai miocén képződmények üledékföldtani vizsgálata 1968
Ullmann Teréz Oravecz János Kovapalakavicsok ásvány-kőzettani és mikrofauna vizsgálata 1968
Csima Károly n.a. Várpalota és környékének vízföldtani vizsgálata különös tekintettel a Péti Nitrogénművek és Várpalota város vízellátására 1969
Tóth Álmos Végh Sándorné A Bükkábrány - emődi barnakőszén terület földtani és vízföldtani viszonyai 1969
Tormássy István Végh Sándorné Ikervár - Sótony környékének mélyföldtani és szénhidrogénföldtani viszonyai 1969
Gazdik Éva n.a. A bárnai tervezett víztározó műszaki földtani vizsgálata 1970
F. Tátray Magdolna Végh Sándorné A Budapest-7-es térképlap pleisztocén képződményeinek hidrogeológiai és mérnökgeológiai vizsgálata 1971
Scharek Péter Végh Sándorné A Szolnok - törteli szénhidrogéntároló szerkezetek mélyföldtani vizsgálata 1971
Schultz Péter Végh Sándorné Nagykőrös környékének vízföldtana tekintettel a városi vízmű létesítésére 1971
Végh Ernő Végh Sándorné A bajcsai szerkezet pliocénnél idősebb képződményeinek lito- bio- és tektofácies vizsgálata különös tekintettel a terület kőolsj- és gazdaságföldtani értékelésére 1971
Bálint Katalin Végh Sándorné A Pilisi - Solymári barnakőszénmedence karszthidrológiai viszonyai 1972
Erdélyiné Tóth Erzsébet Végh Sándorné A Salgótarján környéki felszínmozgások műszaki földtani vizsgálata 1972
Gyarmatiné Zakó Teréz Dank Viktor A tázlári kutatási terület rétegtani viszonyai a pliocénnél idősebb képződmények kőzettani és őslénytani vizsgálata; a tortónai és ópaleozóos tárolókőzetben kialakult szénhidrogén - széndioxid gázkeverék-telep készletszámítása 1972
Horányi Ágnes   Kardosrét - Zirc - Olaszfalu - Hárskút - Bakonybél által határolt terület vízföldtanának vizsgálata 1972
Lhámzsav Dulma (Mongólia) Végh Sándorné Budapest -1-es (Békásmegyer) térképlap pleisztocén képződményeinek hidrogeológiai vizsgálata 1972
Mjátav Rinzán (Mongólia) Végh Sándorné Gyömgyösváros vizellátásának fejlesztése 1972
Pálfalvi Ferenc Végh Sándorné Újabb artézi víznyerési lehetőségek pliocén és pleisztocén rétegekből a kaposvári vízmű területén 1972
Ágoston Zoltán Végh Sándorné Kisújszállás és környékének földtani és kőolajföldtani viszonyai 1973
Charalambusz Jannisz Dank Viktor Az üllési terület mélyföldtani és kőolajteleptani viszonyai 1973
Diószegi Ágnes Végh Sándorné A Budapest - Óbuda 1:10 000 térképlap síkvidéki részének hidrogeológiai adottságai 1973
Dulamin Szad Végh Sándorné Eger környékének vízföldtani problémái 1973
Halász Rudolf Végh Sándorné Baja város földtani felépítése felszínalatti vízkészlete és víztermelési adottságai 1973
Jedlovszky Mária n.a. Eger Északi lakótelep műszaki földtani adottságai. 1973
Mensáros Péter n.a. A Tihanyi-félsziget víz- és építésföldtani problémái 1973
Papp Péter n.a. A Budapest III. kerületi Bécsi úti téglagyári agyaggödrök földtani műszaki földtani vizsgálata 1973
Sipos János Dank Viktor A kelebiai szénhidrogéntároló terület földtani és kőolajföldtani viszonyai 1973
Andriani A. Kylili Orsovai Imre; Tóth György A Csepel-sziget középső részének hidrogeológiai viszonyai 1974
Riga Maria Szentirmai István Vizháztartási viszonyok az Óbuda-Szentendre közötti Dunapart környezetében 1974
Váradi Mária Dank Viktor Törtel mélyföldtani és kőolajföldtani viszonyai 1974
Balásházy László Végh Sándorné A nagyegyházi-medence mikrotektonikai vizsgálata és a szerkezeti viszonyok vízföldtani kapcsolata 1975
Elisa Z. Kaaya Dank Viktor Az ásotthalmi szénhidrogénelőfordulás földtani vizsgálata 1975
Kovács Judit Végh Sándorné A Dorogi-medence karsztvízének kapcsolata a környező fiatalabb rétegekkel és felszíni vizekkel. II. Triász karbonátos kőzetek vízáteresztőképességének rés-statisztikai elemzéssel való meghatározása 1975
Roth László Végh Sándorné A Nagyegyháza-i medence áthalmozott dolomit összletének alkalmazott földtani vizsgálata 1975
Gaál Zoltán Dank Viktor Endrőd - Szarvas mélyföldtani viszonyai 1977
Wedraogo Léon   A mangánérctelepek jellemzői kutatásuk és termelésük 1977
Farhad Azam Végh Sándorné Az üllési terület rétegtani szerkezeti ősföldrajzi és szénhidrogénföldtani viszonyai 1978
Omer Khamis (Jemen) Végh Sándorné Az ortaházai terület rétegtani szerkezeti ősföldrajzi és szénhidrogénföldtani viszonyai. - A mezozoós - miocén trárolóban kialakult kőolajtelep készletszámítása a rendelkezésre álló adatok alapján választott módszerrel 1978
Braun László Végh Sándorné Felszini geofizikai kutatás szerepe a karsztvíztárolók megismerésében 1979
Dalles R.Lyatuu Dank Viktor A ferencszállási terület rétegtani szerkezeti ősföldrajzi és szénhidrogénföldtani viszonyai 1979
Gray L. Mwakalukwa Orsovai Imre Kecskemét térségének vízföldtani értékelése 1979
Musa Majubu Dank Viktor A kisújszállási terület rétegtani szerkezeti ősföldrajzi és szénhidrogénföldtani viszonyai 1979
Nasser Mohamed Nasser Dank Viktor A kiskúnhalasi terület rétegtani szerkezeti ősföldrajzi és szénhidrogénföldtani viszonyai. Az itt kialakult szénhidrogéntelepek készletbecslése volumetrikus módszerrel 1979
Quassane Issaka Robert Végh Sándorné Vasérctelepk általános genetikai és teleptani jellege különös tekintettel a Rudabánya-i vasércképződésre 1979
Varga Árpád Hőnig Gyula , Szentirmai István A mecseki alsóliász kőszéntelepes összlet fáciesvizsgálata a Máza-14. és Máza-15. számu furásokban 1979
Drazsdik Lajos Horváth Mária A Zebegény-Törökmező környéki Lajta mészkő vizsgálata 1980
Horváth János Orsovai Imre Az újhutai Szpalanyica-völgy kőzetfácieseinek vizsgálata különös tekintettel a hasznosítható áványi nyersanyagokra 1981
Puzder Tamás Orsovai Imre Durvakerámiai agyagok földtani genetikai és technológiai tulajdonságainak vizsgálata 1981
Südi Eszter Bognár László A Németbánya-XL és Iharkút-IX. számú bauxitlencsék összehasonlító ásványtani - teleptani vizsgálata  1981
Kovács József Végh Sándorné Az iszkaszentgyörgyi főkarsztvízszint süllyesztés vizsgálata 1981
Szamdzsidin Gerel (Mongólia) Szentirmai István Gyöngyös környékének vízföldtani adottságai összehasonlitva mongóliai hasonló területek vízföldtanával 1981
Turczi Gábor Végh Sándorné A természetes karsztvízdomborzat szimulációja a Dunántúli Középhegység északkeleti részén 1981
Borka Zsolt Oravecz János Adatok az Aggteleki-fennsík triász rétegtanához 1982
Budai Tamás Horváth Mária A Polányi Márga Formáció plankton foraminiferái 1982
Madar Sándor Dank Viktor Gyoma - Dévaványa földtani szénhidrogénföldtani viszonyai 1982
Miskolci Erzsébet   Nagyegyházi fúrások szénkőzettani elemzése 1982
Nagyné Mátrai Erzsébet Végh Sándorné A Mány-K - Zsámbék-i terület földtani és vízföldtani viszonyai 1982
Raáb Zoltán Benkő Ferenc A nagyegyházi és a mányi terület gazdaságföldtani értékelése 1982
Vincze Péter Horváth Mária A Dorogi-medence eocén rétegeinek korall faunája 1982
Bartha László n.a. Adatok a Dorogi-medence kőzetmechanikai kataszteréhez 1983
Földes Tamás Dank Viktor A Kőrös-Berettyó vidék északi részének földtani CH-földtani viszonyai és fúrásos kutatásának nehézségei 1983
Füredi Valéria Fáy Miklósné Összehasonlitó vizsgálatok a Mány-K -- Zsámbék-i medence középső-felsőtriász rétegeiben 1983
Fadhle Mohamed Saleh Dank Viktor Forráskút - Sándorfalvi terület rétegtani szerkezeti ősföldrajzi és szénhidrogénföldtani viszonyai és készletszámítása 1983
Gyorgyovich Katalin Végh Sándorné Nyírmed II. (Szoroslápa) külfejtési terület földtani leírása és készletszámítása 1983
Lóránt Miklós Dank Viktor A martfűi kutatási terület földtani - szénhidrogénföldtani értékelése 1983
Lakatos László Mensáros Péter A Gerecse DK-i előtér produktiv eocén területeinek vízföldtan adottságai 1983
Máté Péter Orsovai Imre A szécsényi durvakerámiai nyersanyag kutatása 1983
Pataky Nóra Hidasi János Miskolc-Avas területén végzett talajmechanikai vizsgálatok értékelése geológiai - geostatisztikai módszerek felhasználásával 1983
Stefán István n.a. Az óbudai Ujlaki I-es bánya környezetének alkalmazott földtani és környezetföldtani vizsgálata 1983
Szabó Katalin Orsovai Imre A Nyírség vízföldtani modellje 1983
Vértesy László Hidasi János Miskolc város perspektivikus fejlesztéséhez három terület építésföldtani jellemzése 1983
Aaron Abaka Essel Dank Viktor Szeghalom kutatási terület szénhidrogénföldtani viszonyai 1984
Ali Abdulla Qinan (Jemen) Dank Viktor Az endrődi kutatási terület rétegtani szerkezeti ősföldrajzi és szénhidrogénföldtani viszonyai 1984
Blahó János n.a. A szeghalmi kutatási terület földtani és szénhidrogénföldtani eredményei 1984
Bordás Márta Orsovai Imre Nemti savállóagyag-előfordulás földtani újravizsgálata 1984
Dezső Judit Orsovai Imre Gödöllő földtana és vízföldtana 1984
Egyed István Végh Sándorné Szentes környékének hévízföldtani viszonyai 1984
Rieth Margit Orsovai Imre A Nyugat-mecseki karsztterület környezetvédelmi problémái 1984
Sinkó József n.a. Dévaványa kutatási terület szénhidrogénföldtani értékelése 1984
Ujszászi Katalin Orsovai Imre Somogy megye hévízföldtani viszonyai 1984
Varanka Zoltán Végh Sándorné A kiskundorozsmai kutatási terület szénhidrogénföldtani értékelése 1984
Bokor Csaba Dank Viktor A mélyfúrási geofizikai szelvények földtani célú alkalmazásai a szénhidrogén-kutatásban 1985
Farkas Csilla Orsovai Imre A verőcemarosi partiszűrésű vízbázis és környékének vízföldtani feldolgozása 1985
Konvalinka Piroska Orsovai Imre A veszélyes hulladék tárolók kijelölésének földtani háttere Nógrád megye példáján 1985
Várkonyi László _ Mensáros Péter a Mány-Kelet - Zsámbéki-medence szerkezeti és vízföldtani viszonyai 1985
Jeges Anikó Orsovai Imre A Balatonfelvidék földtani környezetvédelmi kérdései 1986
Petró Éva Orsovai Imre Az ásványi nyersanyagok szerepe a talajjavításban 1986
Sőregi Katalin Mensáros Péter A Balatonfelvidék Nyugati részének karsztvíz földtani vizsgálata 1986
Gondár Károly Mensáros Péter A Balatonfelvidék Keleti részének karsztvíz földtani vizsgálata 1986
Szőnyi Judit Hidasi János A szénhidrogén kutatóforrások hulladék folyadékaiés azok elhelyezésének földtani követelményei, Szeged-Algyő térség példáján 1986
Trenger Csaba Fáy Miklósné Bajna Nagysáp és Bajót környékének komplex földtani vizsgálata különös tekintettel a szénkutatás távlati lehetőségeire 1986
Erdélyi Emőke Fáy Miklósné Diszitőkövek mikrofácies és kőzetfizikai vizsgálata 1987
Böröczky Tamás Mindszenty Andrea A Fenyőfő IV. sz telep bauxitföldtani vizsgálata 1987
Győry Dóra Tóth György /MÁFI/ A hidrogeokémiai módszerek alkalmazásának lehetőségei a felszín alatti vízmozgások és tektonikai vonalak nyomozásában Dombóvár környékének példáján 1987
Mátyás János Dank Viktor A Nagykúnság déli részének pannon szeizmikus sztratigráfiája 1987
Dudics Valéria Fáy Miklósné A dorogi barnakőszénterület szubplanulátuszos telepének teleptani vizsgálata 1988
Németh Károly Mindszenty Andrea Bauxitfedő alatti és közvetlen bauxitfedő "degradált" képződmények genetikai vizsgálata 1988
Vatai József Mindszenty Andrea A gánti bauxit üledékföldtani és mikromineralógiai vizsgálata 1988
Ninausz Péter Fáy Miklósné; Pogácsás György A Kisalföld neogén képződményeinek szeizmikus sztratigráfiai vizsgálata különös tekintettel a szénhidrogénfelhalmozódás lehetőségére 1988
Oszvald Tamás Fáy Miklósné A szári bauxitkutatási terület földtani viszonyai 1988
Tamás Csaba Orsovai Imre Újabb adatok az Egyházaskesző - Várkesző közötti terület felsőpannóniai korú képződményeinek ismeretéhez 1988
Abbas Amir Kovács József A MAGHREB országok és a víz 1989
Almási Ibolya Orsovai Imre Az Egyházaskesző I. bazalt-bentonit telep minősitése és készletszámitása 1989
Kozma Tibor   A dunántúli pannóniai (s.1.) koru szénhidrogén telepek szeizmikus- és elektrofácies-analizise 1989
Lesták Ferenc Kovács József A Déli Bakony vízföldtani vizsgálata 1989
Csalagovits Imre Fáy Miklósné A Veszprém környéki karsztterület hidrogeológiai és vízminőségi problémái 1990
Nagy Ágoston Orsovai Imre Vizsgálatok hazai zeolitos kőzetek alkalmazhatóságára élővíz tisztításában 1990
Tóth Tamás Orsovai Imre Modellkísérletek a bentonittal dúsított törmelékes - üledékes kőzetek nehézfémmegkötő tulajdonságainak vizsgálatára 1990
Tahy Ágnes   Budapest termálkarsztjának vízminősége 1990
Juhász Katalin   Eger és környéke vízellátása bővítésének hidrogeológiai alapjai 1991
Máté Endre Orsovai Imre Kőzetfizikai és terepi vizsgálatok a Szokolya - bajdázói andezitbánya anyagának építőkőként való hasznosíthatóságára 1991
Szarka András Mindszenty Andrea A bakonyi felsőkréta képződmények mikromineralógiai vizsgálata 1991
Pécsi Zoltán Orsovai Imre Az M 0 autópálya mérnökgeológiai problémái 1991
Szőcs Teodóra Orsovai Imre A Duna-balparti mezozóos rögök környezetföldtani vizsgálata 1991
Szabó Attila Hidasi János Panóniai (s.l.) korú szénhidrogén telepek szeizmikus- és elektrofácies-analizise Kelet-Magyarországon szeizmikus sztratigráfiai vizsgálatok Kunmadaras - Egyek körzetében 1991
Wachsler Péter Fáy Miklósné; Budai Tamás A Dörgicse DRT-1. és Paloznak Pat-1. számú fúrások által feltárt triász karbonátos formációk összehasonlító mikrofácies vizsgálata és leülepedési környezete 1991
Blahó János MOL KFFI A bajcsai földgáztároló szerkezet geostatisztikai vizsgálata 1992
Csepregi András Prőhle Tamás A Dunántuli-középhegység karsztvíztároló vízminőségi adatainak több dimenziós statisztikai feldolgozása 1992
Füle László Orsovai Imre Dunakeszi - Mogyoród - Csomád területének felszíni szennyeződés-érzékenysége  1992
Kovács Illés n.a. Térképezés szeizmikus és fúrási adatok alapján kokrigelés módszerével 1992
Lesták Ferenc Füst Antal Márkushegy III. kutatási terület mélyfúrási adatainak geostatisztikai elemzése és földtani kockázati vizsgálata 1992
Lukács Andrea n.a. Battonya - Kelet szénhidrogénmező geostatisztikai vizsgálata  1992
Orsós S. Zoltán n.a. A hajdúszoboszlói földalatti gáztároló geometriai sajátosságainak valamint kapacitásának vizsgálata geostatisztikai módszerekkel 1992
Sebestyén István   A k.- eocén Darvastói Formáció geomatematikai vizsgálata a Csabpuszta-112. bauxitterületen 1992
Unger Zoltán n.a. Szarvas (Endrőd-II) CH mező fúrási- telepadatainak geostatisztikai feldolgozása és földtani kockázatra vonatkozó elemzése 1992
Váry Miklós n.a. Bajánsenye - Őriszentpéter Dél területek kőzetfizikai paramétereinek értékelése 1992
Vasady Kornélia Füst Antal A Dorogi szénmedence Lencsehegy 1. telep geostatisztikai feldolgozása 1992
Bakacsi Zsófia   A süttői édesvízi mészkő szedimentológiai vizsgálata 1993
Berecz András Mádlné Szőnyi Judit Pest megye szennyeződésérzékenységi térképe 1993
Halmóczki Szabolcs Andó József Környezetgeokémiai vizsgálatok Gyöngyösoroszi térségében 1993
Hodossy Erika Orsovai Imre Az in situ -- ex situ kárelhárítási módszerek földtani meghatározottságai problémái 1993
Jordán Győző Kovács József Karsztvízrendszer hidrogeológiai vizsgálata és modellezése statisztikai módszerekkel 1993
Katus Magdolna Orsovai Imre A Tápió patak vízgyűjtő területének vízföldtani vizsgálata különös tekintettel a környezetföldtani vonatkozásokra 1993
Schick Péter Horváth Ferenc A Jászberényi Lehel Hűtőgépgyár környezetvédelmi helyreállításának geofizikai aspektusai 1993
Szűcs Andrea Kovács József Felszín alatti vízgyűjtő rendszer hidrogeokémiai paramétereinek vizsgálata statisztikai és geostatisztikai módszerekkel. 1993
Zadravecz Csilla Kovács József Ruzsa és Kiskunmajsa-Dél szénhidrogénmezők geostatisztikai vizsgálata 1993
Bada Gábor   A paleofeszültségtér fejlődése a Gerecse hegység kelet-délkeleti előterének területén 1994
Strázsi Sádor n.a. A sávolyi terület geostatisztikai vizsgálata 1994
Kertsmár Zsolt Fodor László; Kázmér Miklós A tatabányai eocén medence keleti peremének őskörnyezeti rekonstrukciója és tektono-szedimentológiai vizsgálata 1995
Kiss Andrea   A budapesti hévizek kémiai jellemzőinek vizsgálata többváltozós adatelemző módszerekkel 1995
Kovács Attila Mindszenty Andrea A budakalászi édesvízi mészkő képződési környezetének rekonstrukciója 1995
Lantos Zoltán   Gerecsei alsójura szedimentológiai vizsgálata. Kapcsolatok a liász tektonikával és ősföldrajzzal 1995
Temesvári Anikó Kovács József A Jósvafő környéki források vízhozam-idősorainak idősoros vizsgálata 1995
Angelus Béla Mádlné Szőnyi Judit A felszín alatti vízáramlások tanulmányozása a Duna-Tisza-köze középső területén Foktő és Csanytelek között 1996
Berta Gabriella Mádlné Szőnyi Judit Szikesedés földtani és hidrogeológiai összefüggéseinek vizsgálata egy hortobágyi mintaterületen 1996
Borsos Tamás Horváth Ferenc A Villányi zóna Duna-Tisza közi része. A medence aljzat szerkezetföldtani vizsgálata 1996
Csurgai Horváth Zsolt Berecz András Szénhidrogén szennyezések látszólagos és valódi vastagságának vizsgálata különböző földtani képződményekben 1996
Deák Ferenc Mindszenty Andrea A lábatlani Kecskekő felsőtriász karbonátos paleotalaj szintjeinek paleopedológiai szempontú vizsgálata 1996
Földing Gábor Berecz András Széhidrogén szennyeződés laboratóriumi modellezése porózus közegben 1996
Illés Klára Fodor László; Horváth Ferenc Süllyedés- és hőtörténeti medencemodellezés a Dráva-medence területén 1996
Jósvai József Fodor László A Budafa - Oltárc - Magyarszentmiklósi boltozat CH-földtani perspektivái kutatási lehetőségei 1996
Kiss Attila   Az Iharkúti komplex hulladéklerakóhely alkalmassági elővizsgálatai 1996
Kiss Károly Dank Viktor A Dunántúli-középhegységi kréta képződmények szénhidrogénföldtani vizsgálata 1996
Medve András Mindszenty Andrea A Balaton vizének és holocén üledékének stabil izotópos vizsgálata 1996
Papp Tamás István Juhász Györgyi; Mindszenty Andrea A Tótkomlósi Mészmárga mészkőkifejlődésének mélyföldtani viszonyairól szedimentológiájáról és genetikájáról 1996
Ádám László Mádlné Szőnyi Judit; Tóth József A Duna-Tisza közi vízszintingadozások hidraulikai értelmezése 1997
Berecz Tamás Mádlné Szőnyi Judit Izotóphidrológiai és vízkémiai vizsgálatok a Duna-Tisza köze déli részének felszínalatti vízáramlási rendszerein 1997
Faragó Éva   A Gerence patak vízgyűjtő területének hidrosztratigráfiai és hidrológiai jellemzése 1997
Markovits Péter Mádlné Szőnyi Judit Karbonátanyagú épitőkő környezeti ártalmakkal szembeni ellenállásának vizsgálata 1997
Pákozdi Gábor Mindszenty Andrea; Pogácsás György  A " Szahara-platform" Algériára és Tunéziára eső északi peremének tektonosztratigráfiai és éréstörténeti modellezése 1997
Thierry Tibor Kovács József A San Isidro vasércbánya (Venezuela) geostatisztikai tanulmánya 1997
Brinzanek Zsuzsa   Az óbaroki bauxitelőfordulás geostatisztikai vizsgálata 1998
Csoma Anita Mindszenty Andrea; Robert H. Goldstein A Környei Mészkő Formáció diagenezis szempontú vizsgálata 1998
Farkas Márta Kuti László /MÁFI/ Talajvízszint mozgások vizsgálata a Bükkalján 1998
Gál Zsuzsa Mádlné Szőnyi Judit Hidraulikai adatfeldolgozáson és terepmunkán alapuló felszín alatti vízáramkép értelmezése az izsáki Kolon-tó tágabb környezetének példáján 1998
Gaul Réka Kuti László /MÁFI/ Talajvízszint mozgások vizsgálata a Mátraalján 1998
Kovács Attila Mádlné Szőnyi Judit A Veszprémi-fennsik keleti részének víz- és környezetföldtani vizsgálata 1998
Lorberer Árpád Ferenc Berecz András A nyirlugosi talajvízszennyezés környezetének földtani-hidrodinamikai vizsgálata 1998
Pethő Sándor Mádlné Szőnyi Judit A Kisalföldi-medence felszín alatti vízáramrendszerei 1998
Székvölgyi Katalin Mindszenty Andrea A Nagylózs-1 fúrás Felső Pannon paleotalajainak vizsgálata 1998
Csányi Viktor Mádlné Szőnyi Judit A Duna-Tisza köze déli részén létesült hosszú megfigyelési idővel rendelkező kutak idősor elemzése 1999
Gellért Balázs Fodor László; Pogácsás György A közép-tunéziai El Jerid régió déli részének süllyedés- és éréstörténeti vizsgálata 1999
Győrösi Ibolya Mindszenty Andrea A Kolon-tó pleisztocén-holocén rétegsorának komplex földtani vizsgálata 1999
Horváth Zoltán   Plio-pleisztocén felszín-fejlődés rekonstrukciójának pontosítása 1999
Juhász Attila Mádlné Szőnyi Judit A MÁV püspökladányi fatelítő telepén levő szennyezett talajvíz kármentesítésének környezetföldtani hatékonyságvizsgálata 1999
Juranics Judit Mádlné Szőnyi Judit A szerves szennyezőanyagok hatása agyagásvány-tartalmú képződményekre - terepi tapasztalatok  1999
Kiss Ada   A Porvai medence szerkezetalakulása 1999
Kiss Henriett Mádlné Szőnyi Judit Szénhidrogének felszín alatti terjedésének vizsgálata különböző vízföldtani körülmények között 1999
Koritár Zsuzsanna Mádlné Szőnyi Judit Felszín alatti vízáramkép a Kolon-tó környezetében 1999
Németh András Mindszenty Andrea Az ortaházai lajtamészkő szedimentológiai vizsgálata 1999
Németh László   A süllyedés és kiemelkedés története térbeli eloszlása a Gödöllői-dombság területén 1999
Pazonyi Piroska   A Kárpát-medence későneogén és kvarter emlős faunakőzősségeinek paleoökológiai és rétegtani vizsgálata 1999
Rózsa Enikő   A leányfalui partiszűrésű vízbázis vízföldtani vizsgálata 1999
Varga Borbála Fodor László Érés- és hőtörténeti modellezés egy DNY-magyarországi szelvény mentén 1999
Hegedűs Tamás Kőhler Artur Geokémiai indikátorok és a szénhidrogének biodegradációja közötti kapcsolat vizsgálata 2000
Zsemle Ferenc Mádlné Szőnyi Judit A hidraulikai rezsimjelleg terepi észlelésén alapuló értelmezése az izsáki Kolon tó környezetében 2000
Badics Balázs Pogácsás György A Keleti-Mecsek északi előterének szénhidrogén-földtani értékelése egy-dimenziós süllyedés- hő- és éréstörténeti modellezés alapján 2001
Bodrog Csenge Kovács József Hidrológiai és hidrogeológiai paraméterekre történő térképszerkesztés krigeléssel 2001
Bagi István Pethő Sándor Dombóvár területén egy szénhidrogén szennyezés földtani és kúthidraulikai vizsgálata 2001
Erőss Anita Mádlné Szőnyi Judit Az epikarszt megjelenésének és jelentőségének vizsgálata a Rózsadomb (s.I.) 2001
Kóta Emőd Fodor László A Vértes-hegység DNY-i előterének szerkezetföldtani újraértékelése a térinformatika alkalmazásával  2001
Kucsora Sándor Angelus Béla Zsanai fúrási iszaptároló környezetvédelmi vizsgálata 2001
Tóth László Pethő Sándor Sekély- és mélyszintű termelőkutak hidrogeológiai vizsgálata Győr területén 2001
Varga Roland Mádlné Szőnyi Judit Hidraulikai adatfeldolgozás és felszín alatti vízáramkép értelmezés egy Duna -Tisza közti tanulmánuyterületen 2001
Zöld Attila Kovács József A talajvíz változása és a szíkesedés összefüggéseinek vizsgálata egy hortobágyi mintaterületen 2001
Czéh Róbert Kovács József A dinamikus faktoranalízis alkalmazási lehetőségei Duna - Tisza közi talajvízszint-megfigyelő kutakra  2002
Hatalyák Péter Pogácsás György A Duna-Tisza köze középső részének mezozóos-kainozóos süllyedés- és éréstörténetének kétdimenziós modellezése 2002
Nagy Tamás Mindszenty Andrea A geomorfológiai helyzet és a litofáciesek kapcsolatának nyomozása a süttői édesvízi mészkő előfordulások területén 2002
Nyúl Katalin Mádlné Szőnyi Judit Sérülékenység becslési módszerek összehasonlító elemzése a kádártai vízbázis vízgyűjtő területén 2002
Péterdi Bálint Kovács József Biatorbágy - Alsómajor és környékének környezetföldtani vizsgálata 2002
Puskás Beáta Kovács József Csapadék hőmérséklet talajvíz-hőmérséklet és talajvízszint idősorok sztochasztikus vizsgálata Békéscsaba területén 2002
Radosza Zsuzsa Kovács József A Balaton aktuálgeológiai folyamatai: d18 0 vízminőség és klimatikus adatok idősoros és többváltozós elemzése 2002
Segesdi Judit Mádlné Szőnyi Judit A karszt- sérülékenység becslésére kifejlesztett Európai Módszer tesztelése a pálihálási vízbázis vízgyűjtő területén 2002
Sólyom Krisztina Mindszenty Andrea Korai kovacementációk a Káli-medencében 2002
Sulyok Zoltán n.a. A vörösiszaptározók hatásaim törmelékes üledékes környezetben. A mosonmagyaróvári tározók példáján 2002
Szabó Péter Imre Kovács József Talajvízállás adatok idősoros vizsgálata a Duna - Tisza közén 2002
Végh Balázs Kovács József; Molnár Gábor Felszín alatti vízáramlási rendszerek távérzékeléses interpretációja a Kolon-tó környezetében 2002
Bencsik Imre Pogácsás György A Bakony ÉNy-i előterének mezozóos - kainozóos éréstörténetének kétdimenziós modellezése egz kiválasztott szelvény mentén a PETROMOD 7.1. medecemodellező programcsomag segítségével 2003
Burján Anita (fiz-kém.szakos)   A Nyugat-Magyarországi felszín alatti vizek vizsgálata 2003
Deák Nikoletta (mat -fiz.szakos)   Természetes radioaktivitás mérése vízben 2003
Dervaderics Mária Boriska Kovács József A fertőrákosi vízbázis minőségi és mennyiségi védelme 2003
Ferenczi Alpár Mádlné Szőnyi Judit Elektromágneses (RMT) mérések a páliháláspusztai forrásgaéria vízgyűjtőjén 2003
Kittka Dalma   A Balaton megmentésének lehetőségei jogi eszközökkel 2003
Kubinyi Zoltán Kovács József Dinamikus faktoranalízis alkalmazása a Felső- Tisza vidék területén létesített megfigyelőkutak idősora 2003
Sasvári Ágoston Csontos László A bakonyi telegdi Róth -vonal vizsgálata 2003
Petró Ildikó Mádlné Szőnyi Judit A pálihálási vízbázis vízgyűjtő területének háromdimenziós hidrogeológiai jellemzése 2003
Simon Szilvia Mádlné Szőnyi Judit Tó és felszínalatti víz közötti kölcsönhatás vizsgálata a Duna - Tisza közi Kelemen-szék tónál 2003
Stefán József  Gálos Miklós (BME); Mindszenty Andrea Százhalombatta Óváros magasparti építésföldtani viszonyai geológiai szempontok tükrében 2003
Szolgay Zsuzsanna Zsemle Ferenc Talajvíz szennyezés áramlásának modellezése adott területen 2003
Deák István Leél-Őssy Szabolcs A Csévi-szirtek barlangjainak geológiai viszonyai és fejlődéstörténete 2004
Fenyvesi Róbert Balázs Reisinger Krisztián A budapesti 4.sz. metróvonal Bros téri álomásának és vonalmenti műtárgyainak talajvízre gyakorolt hatása 2004
Gáspár Emese Mindszenty Andrea; Viszkok János A fenyőfői bauxitbánya hidrodinamikai viszonyainak modellezése végeselem módszerrel 2004
Gerstenkorn András Kovács József A Káli-medence ásványvízbázisának hidrogeológiai vizsgálata és modellezése 2004
Könczöl András Kovács József Idősoros vizsgálatok a Felső-Tisza-vidéki talajvízszint-mrgfigyelő kutak idősoraira 2004
Márton Balázs Zsemle Ferenc A budapesti XVIII. kerületi pakura-tavak kármentesítésének hidraulikai modellezése 2004
Nagy Ágnes Timea Sztanó Orsolya; Tóth Tamás A jelenkori üledékképződés egyes sajátosságai ultrahangfelbontású egycsatornás szeizmikus szelvények alapján a Közép-Tiszán 2004
Nagy Attila Zsemle Ferenc Specifikus sérülékenységi vizsgálatok egy Duna-menti tanulmányterületen 2004
Peres Bernadett Kovács József Talajvízállás adatok idősoros vizsgálatai a Tiszántúl alacsonyabb tengerszint feletti magasságú területein 2004
Tajti Géza Kovács József Milyen emlékezetű folyamatok a Tiszántúl talajvízszint idősorai 2004
Végh Dóra Kovács József A Jósvafő környéki karsztforrások vízhozím kiürülési idősorainak matematikai vizsgálata 2004
Földeáki Dóra Kovács József Talajvízállás adatok vizsgálata dinamikus faktoranalízissel 2004
Weiser László Nyúl Katalin A verőci partiszűrésűvízbázis hidrogeológiai jellemzése 2004
Bakondi István Mádlné Szőnyi Judit A Felső-kiskúnsági tavak retrospektív hidrogeológiai környezeti kutatása 2005,
Bede Brigitta Horváth Ákos; Mádlné Szőnyi Judit A Baranya megyei felszín alatti vizek radontartalmának feltérképezése 2005,
Frucht Éva Katalin Kovács József Idősoros vizsgálatok Szigetköz területén 2005,
Kiss Hajnalka Görög Ágnes A Réka- völgyi toarci rétegek Foraminifera vizsgálata 2005,
Szabó Borbála Nyúl Katalin Interaktív oktatási segédamyag felszin alatti vizek oktatásához 2005,
Szűcs Zoltán Görög Ágnes A gerecsei liász mikropaleontológiai vizagálata 2005,
Vadas Ádám Nyúl Katalin Páliháláspuszta környéki források vízkémiai vizsgálata 2005,
Ádány Timea Mádlné Szőnyi Judit Felszin alatti vizek radontartalma és a földtani szerkezet összefüggéseinek vizsgálata  2005,
Palotai Márton Csontos László Felső jura áthalmozott képződmények vizsgálata 2005,
Fischer Anita Mádlné Szőnyi Judit Sérülékenységi értékelés és transzport modellezés  2005,
Bakaity Diána  Zsemle Ferenc A geotremikus energia hasznosítási lehetőségei 2005,
Mászáros Eszter Mádlné Szőnyi Judit Hidrogeológiai célú szeizmikus értelmezés a Duna -völgy Északkeleti részén 2005,
Pászti Andrea Galácz András Az oligocén tardi agyag halmaradványai 2005,
Varga Viktória Mádlné Szőnyi Judit Geofizikai vízkémiai és hidraulikai módszerek alkalmazása Pécsvárad és Zengővárkony ivóvíz-ellátási kérdéseinek megoldására 2005,
Viktorik Orsolya Molnár Ferenc A recski Lahóca-hegy epitermás aranyércesedésének teleptani értékelése érckutató fúrások vizsgálata alapján 2005,
Agócs Róbert Kovács József Térstatisztikai idősoros vizsgálatok talajvízszinteke a Duna-Tisza közén 2006
Németh-Bucsi Attila Mádlné Szőnyi Judit A budai termálkarszt megcsapolódásának vizsgálata 2006
Andróczki Dóra Zsemle Ferenc I. Hévízbeszerzések hidrogeológiai megalapozása; II.Hévízbeszerzési szakvélmény: Somogyvár település hévízbeszerzési lehetőségei. 2006
Bán Balázs Nyúl Katalin A Keszthelyi-hegység áramlási viszonyai 2006
Csurgó Gergely Mádlné Szőnyi Judit Vízkutak kitűzése geofizikai módszerek segítségével dolomit és homokkő anyagú vízadókban a Dunántúli-középhegységben 2006
Fekete József Mádlné Szőnyi Judit A radon eredetének vizsgálata a Gellért-hegy Rákóczi -forráscsoportjában 2006
Lázár Márta Kovács József A Duna-Tisza közi talajvizek vizsgálata dinamikus faktoranalízissel 2007
Molnár Martina Kovács József Periodicitás vizsgálat a Duna-Tisza közén 2007
Tóth Zsófia Mádlné Szőnyi Judit Felszínalatti víz- tóvíz- üledék kölcsönhatás vizsgálata a Kelemenszék környezetében 2007
Varga Gábor Pogácsás György Az Őrség mélyföldtani vizsgálata különös tekintettel a miocén képződményekre 2007
Veres Viktória Mindszenty Andrea A Rudas-fürdő travertínója 2007
Biró Lóránt Kovács József; Mindszenty Andrea A Halimba II/DNy É-i teleprész geostatisztikai és térinformatikai elemzése 2008
Czauner Brigitta Mádlné Szőnyi Judit Vetők hidraulikai viselkedésének komplex vizsgálata Berekfürdő térségében 2008
Frész Róbert   A Gellért a Rudas és a Rác fürdő forrásainak és kútjainak retrospektív kutatása 2008
Hoppár Mária Kovács József A délkelet-Alföld arzéntertalmú vizeinek vizsgálata adatelemző módszerekkel 2008
Karnok Tímeea Kovács József; Gál Nóra A Zalai-medence - Déli-Bakonyi karsztvizek kémiai paramétereinek vizsgálata adatelemző módszerekkel 2008
Mészáros Judit Pogácsás György A Duna-völgy keleti részének rétegtani és tektonikai vizsgálata szeizmikus és fúrási adatok alapján 2008
Mizák Nikolett Zsemle Ferenc Békéscsaba és környezetének hidrogeológiai vizsgálata és termálvíz-hasznosításának kérdései 2008
Németh Norbert Drahos Dezső A medence-középi gáz felhalmozódások geológiai és mélyfúrás-geofizikai vizsgálata különös tekintettel a Makói-árokra 2008
Virág Magdolna Mádlné Szőnyi Judit A Szemlő-hegyi barlang csepegő vizeinek vizsgálata a rózsadombi törmeléktakarón át történő beszivárgás értékelése céljából 2008
Vojnits Anna Mádlné Szőnyi Judit A radon eredetének és a felszín alatti vizek keveredésének vizsgálata a Gellért-hegy környezetében 2008
András Péter (BSc) Mindszenty Andrea Káli-medencei kőtengerek kovásodásának lehetséges okai ezek elkülönítési lehetőségei 2009
Barcza Márton Kovács József Észak-Tiszántúli talajvízszint idősorok vizsgálata dinamikus faktoranalízissel 2009
Bodnár Nikolett Katalin Török Ákos A Rákóczi téri metró állomás és környékének geológiai illetve mérnökgeológiai elemzése 2009
Fábián Péter Kovács József Környezetföldtani és hidrogeológiai vizsgálatokon alapuló hidraulikai modellezés Abony területén 2009
Gecse Zsuzsanna Zsemle Ferenc A Zala szennyvíziszap-komposzt vizsgálata és annak hatása a zalai termőtalajra 2009
Gerinczy András Mindszenty Andrea A Budai-hegység bauxitföldtana 2009
Horti Anikó Pogácsás György A Derecskei-árok süllyedés- és hőtörténetének vizsgálata vitrinreflexió mérések alapján 2009
Jákfalvi Sándor Simon Szilvia Geofizikai módszerek alkalmazása vízbázisvédelmi feladatok esetében Pocsaj és Szőlősradó területén 2009
Kubik Roland Simon Szilvia Tettye karsztforrás vízgyűjtő területének vizsgálata geofizikai módszer segítségével különös tekintettel a repedéshálózat meghatározására 2009
Kukoda Judit Szentpétery Ildikó /MÁFI/; Zsemle Ferenc Potenciális hulladéklerakó-helyek földtani vizsgálata Győr-Moson-Sopron megyében 2009
Lendér Henrik Kuti László /MÁFI/; Zsemle Ferenc Potenciális hulladéklerakó telepítésére alkalmas helyek földtani jellemzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2009
Lengyel Tibor (BSc) Zsemle Ferenc Kocs környékének hévíz- és ásványvíz beszerzési lehetőségei 2009
Lukács Szilveszter   Paks - Szolnok között húzódó pannon-pleisztocén oldaleltolódás vizsgálata szeizmikus adatok alapján 2009
Mészáros Melinda (BSc) Kovács József Adatelemzési lehetőségek mobil röntgen-fluoreszcens készülék mérési eredményeiből 2009
Mozgai Márk Czeller István/ MOL/; Pogácsás György A Zsana-Északi terület vörösalgás mészkövének repedezettsége kőzetmag vizsgálatok mélyfúrási és szeizmikus adatok alapján 2009
Pandur Krisztina (BSc) Mindszenty Andrea A bauxitokban található koncentrikus szerkezetű szemcsék (ooidok) genetikája 2009
Rigó Renáta Mária (BSc)_ Kovács József Csór vízminőség és vízmennyiség adatok elemzésének lehetőségei 2009
Süveges Dorottya Kovács József Gerecse hegység felszin alatti vizei 2009
Tölgyesi Ildikó Zsemle Ferenc Magyarország geotermikus közműrendszerei 2009
Seres Tímea   Kármentesítő rendszer vizsgálata hidrodinamikai modellezéssel 2009
Somogyi Kinga Mádlné Szőnyi Judit A Duna hatásának vizsgálata a Gellért-hegy környezetének felszín alatti vizeire 2009
Sölétormos Annamária (BSc) Mindszenty Andrea A régészeti geológia és a malakológia kapcsolata 2009
Szabadi Adrienn Fatime (BSc) Kovács József Agárd - Gárdony - Velence térségi termálvíz fluor tartalmának vizsgálata 2009
Szabó Viktória Rita   A budapesti hévizekben oldott szulfát eredetének izotópgeokémiai vizsgálata 2009
Bartucz Dorottya Kovács József; Viszkok János Vízáramlás modellezés repedezett tárolóban a jánoshalmai terület példáján 2010
Bernáth György Kovács József Kisalföldi talajvízszintek vizsgálata dinamikus faktoranalízissel 2010
Sebők Éva Füle László A Bezerédi-sziget távlati vízbázis védőterületének meghatározása numerikus modellezéssel 2010
Takács Judit   A budapesti termálvizek kémiai összetételének jellemzése a kémiai jelleget és annak változását befolyásoló tényezők vizsgálata 2010
Vas Anna Pogácsás György Image mérések alkalmazási lehetőségei  2010
Mucsi Attila (BSc) Kovács József Kristálykémiai paraméterek adatelemzési lehetőségei  2010
Tolmács Daniella Kovács József; Gál Nóra A talajvizek vízminőségi állapotának vizsgálata három hazai település példáján 2010
Zsuppán Katalin Zsemle Ferenc A budapesti termálfürdők kifolyó vizeinek hőpotenciálja 2010
Horváth Attila (BSc) Mindszenty Andrea A foszfátos üledékek geológiája foszforit indikációk Magyarországon 2010
Kavecsánszki Dóra (BSc) Mindszenty Andrea A nyugat-afrikai bauxitok földtani alkata 2010
Akács Balázs Pogácsás György Tóalmás 6 környezetének mélyföldtani vizsgálata 3D szeizmikus adatok segítségével 2010
Csizmeg János Pogácsás György Süllyedés- hő- és éréstörténeti rekonstrukció egy alföldi 2D regionális szeizmikus szelvény mentén 2010
Hajdu Ákos Pogácsás György FMI Image mérések értelmezése különböző típusú tározókőzetekben 2010
Kiss Szabolcs Füle László (Aquaprofit ZRt) Piskó-Vajti távlati vízbázis hidrogeológiai modellezése 2010
Lellei Nóra Davidszné Dömötör Katalin Legújabb vízkutatási eredmények értékelése Magyarbánhegyes térségében 2010
Mester Noémi Kovács József; Török Ákos Miocén karbonátos kőzetek mikrofácies és kőzetfizikai vizsgálata a Tétényi-fennsíkról 2010
Paróczay Petra   Az aquincumi Polgárváros kőanyagának vizsgálata 2010
Piros László   Homokkő nyersanyagú kőeszközök szerszámkövek archeometriai vizsgálata : Gorzsa (DK-Magyarország) 2010
Polczer Gábor Török Ákos Nyugat-Szombathely mérnökgeológiai felépítése 2010
Striczki István Erőss Anita A Duna és a felszín alatti vizek kapcsolatának vizsgálata a budai Duna-parti Főgyűjtő csatorna monitoring rendszerébe tartozó kutak források segítségével 2010
Szappanos Bálint Mindszenty Andrea; Szente István Egy mocsaras terület holocén fejlődéstörténete Alsópáhok mellett malakológiai vizsgálatok alapján - adatszolgáltatás a rézkortól a népvándorláskorig lakott terület környezeti viszonyaihoz 2010
Vígh Csaba   Granulitok a Duna pleisztocén korú kavicsanyagából 2010
Vitai Zsuzsanna Mária Mádlné Szőnyi Judit Az Inke-Jákó-gerinc környezetében található badeni geotermikus rezervoár modellezése 2010
Csordás Julianna (BSc) Zsemle Ferenc A geotermikus földhőszivattyús rendszerek telepítési feltételei 2010
Erhardt Ildikó (BSc) Kovács József A Dunántúli-középhegység DNy-i részének és a Zalai-medencének karsztvízszint elemzési lehetőségei a matematikai statisztika módszereivel 2010
Fülöp Katalin (BSc) Zsemle Ferenc Kétkutas rendszerek telepítési feltételei 2010
Györkös Dorottya (BSc) Sztanó Orsolya Negyedidőszaki képződmények a Balaton könyezetében 2010
Havril Tímea (BSc) Simon Szilvia A tó - felszín alatti víz közötti kölcsönhatás elméleti hátterének feldolgozása 2010
Ötvös Viktória (BSc) Kovács József A Hévízi-tó és környezetének hidrogeológiai viszonyai és vízkémiai elemzése 2010
Pintér Ágnes (BSc) Kovács József A 4-es metró pesti oldalának műszaki földtana 2010
Trásy Balázs (BSc)   A Molnár János-barlang és környezetének bemutatása vizének vizsgálata archív és recens adatok alapján 2010
Várkonyi Attila (BSc) Mindszenty Andrea A 4-es metró Vámház körút - Kálvin téri szakaszának földtani viszonyai 2010
Dudás Árpád (MSc) Pogácsás György Felső-miocén vetők és redők vizsgálata 2D szeizmikus vonalak alapján a Duna-Tisza köze északi és középső részén 2011
Jakab Katalin (MSc) Szulimán Szilvia (Mecsekérc ZRt) A pellérdi és tortyogói vízbázisok között elhelyezkedő uránipari zagytározók kármentesítő rendszerének hidrodinamikai modellezése 2011
Kardos Annamária (MSc) Mindszenty Andrea; Mádlné Szőnyi Judit A Gellért -hegy barlangjai 2011
Szabó Katalin (MSc) Török Ákos (BME) Hárshegyi homokkő burkolatú épületek kőanyag-diagnosztikai vizsgálata budapesti példák alapján 2011
Tomcsányi Tibor (MSc) Pogácsás György A tóalmási terület szénhidrogén rendszerének vizsgálata 3D 2D szeizmikus és fúrási adatok alapján 2011
András Péter (MSc) Mindszenty Andrea;  A Káli-medence híres kőtengereinek genetikai vizsgálata 2011
Zahorán Ádám (MSc) Zsemle Ferenc A szentesi Árpád- Agrár Zrt. I. sz. hévízkútja által harántolt képződmények tranziens termikus viszonyainak numerikus modellezése 2011
Krisztián Norbert (MSc) Balázs László; Pogácsás György A Penészlek környéki miocén képződmények kőzetfizikai vizsgálata 2011
Baracsi Berta Kata Pogácsás György Az (alsó-) középső-miocén képződmények vizsgálata szeizmikus és fúrási adatok alapján 2011
Garamhegyi Tamás (BSc) Erőss Anita A Hévízi-tó hidrogeológiai jellemzése és környezeti kérdései 2011
Magyar Szilvia (BSc) Simon Szilvia Az Európai Unió vízpolitikája és az ebből adódó hazai feladatok 2011
Martinecz Ádám István (BSc) Zsemle Ferenc Mit jelent a globális vízválság? Legfőbb nemzetközi kihívások 2011
Marton Zsuzsa (BSc) Kovács József A 4-es metró budai ldalának földtani és vízföldtani viszonyai 2011
Kerékgyártó Krisztina Kovács József A veszélyes hulladékok és azok elhelyezése az Aszód- galgamácsai veszélyes hulladék-lerakó telep példáján keresztül 2011
Liptai Nóra Mindszenty Andrea Hazai kőszénkincsünk az energiaválság tükrében 2011
Unyi Zsófia Kovács József Szalonna melegvíz-forrás vízbázisának hidrogeológiai vizsgálata 2011
Pataki Lili (BSc) Erőss Anita A Feneketlen-tó keletkezése hidrogeológiája archív és recens adatok (-duplán 2010
Tőkés Lilla Bea (BSc) Sztanó Orsolya Zagyárak "mutatványai" : lejtőn fel és visszafordítva 2011
Skobrák Tímea Bagi István (Geogold Kft) A dunabogdányi partiszűrésű vízbázis hidrogeológiai jellemzése 2011
Török Ágnes (BSc) Mindszenty Andrea Travertínók szedimentológiála 2011
Ünnep Viktória (BSc) Erőss Anita Tata: a vizek városa - a környék hidrogeológiai jellemzése 2011
Mátrahalmi Tibor Mádlné Szőnyi Judit Szentes környezetének numerikus modellezéssel alátámasztott hidrogeológiai és hévízföldtani értékelése 2011
Köhler-Eötvös Célia Anna Kovács József Fazekasboda község homokbányájából előkerült Clypeasterek biometriai vizsgálata 2011
Horváth Bence (BSc) Pogácsás György A Taranaki-medence szénhidrogén rendszerei 2011
Borsody János Mindszenty Andrea A békásmegyeri Kálvária-tetői mészkő előfordulás képződési körülményeinek rekonstruálása 2012
Erhardt Ildikó MSc Erőss Anita A Rózsasdomb és tágabb környezetének hidraulikai feldolgozása 2012
Havril Tímea MSc Mádlné Szőnyi Judit Felszínalatti vizek és tavak kölcsönhatásának időbeli és térbeli elemzése helyszíni mérések és numerikus' szimuláció segítségével a Tihanyi-félszigeten 2012
Mészáros Melinda MSc Kovács József Talajszelvény fmomréteg mintázásán alapuló elemkoncentrációk geostatisztikai vizsgálata 2012
Ötvös Viktória MSc Erőss Anita; Czaunner Brigitta A Gellért-hegy és tágabb környezetének hidraulikai feldolgozása 2012
Puskás Tibor Csepregi András A karsztvíz emelkedésének következményei Tata város térségében 2012
Sölétormos Annamária MSc Kovács József Sekély felszínalatti vízszint idősorok vizsgálata dinamikus faktoranalízissel a dél-alföldi régióban 2012
Bíró Anna Csenge Simon Szilvia A felszín alatti vizek vizes élőhelyekre gyakorolt hatása a Duna-Tisza köze északi részén Felső-Szúnyog pusztán 2012
Pintér Ágnes MSC Kovács József Sekély felszín alatti vizek idősoros vizsgálata a Dél-Dunántúl területén 2012
Trásy Balázs MSc Kovács József A Szigetközi Földtani Monitoring Program - 1995-2004 - adatainak feldolgozása és értelmezése 2012
Hellenbarth Anett Füle László; Mádlné Szőnyi Judit; Havril Tímea A Káli-medenceforrásainak erdete, utánpódlódási viszonyai 2012
Marton Julianna MSc Sztanó Orsolya Sztromatolitok a Balaton medrében 2012
Nagy Zsolt MSc Pogácsás György A közép-magyarországi mobilis öv kainozoos és mezozoos üledékeinek betemetődés- és termikus éréstörténete fúrási és 2012
Várkonyi Attila MSc Fodor László Észek-Somogy késő-kainozoos deformációjának és üledékképződésének vizsgálata szeizmikus adatok alapján 2012
Varga Mónika MSc Kele Sándor A dunaalmási Vöröskői-kőfejtő édesvízi mészkövének urán-soros kormeghatározása és paleokörnyezeti rekonstrukciója 2012
Diviki Barbara   A Wettersteini karbonátplatform megfulladása az Aggteleki egységben 2013
Földvári Józsasf Koppány Sztanó Orsolya A mezőkeresztesi szénhidrogénmező fúrásainak újraértékelése 2013
Győrfy Éva   Egy dél-dunántúli gáz-kondenzátum mező miocén bázistörmelékének jellemzése; különös tekintettel a törmelék származására 2013
Németh Alexandra Sztanó Orsolya; Dulai Alfréd A Budafoki Homok Formáció őskörnyezeti rekonstrukciója 2013
Végh Tamás Horváth Erzsébet Digitális domborzatmodellek és többváltozós statisztikai elemtző módszerek alaklamzása geomorfológiai és völgyfejlődési vizsgálatokban 2013
Schlakker Attila Pogácsás György Süllyedés- érés- és hőtörténeti modell a Jászsági-medencében 2013
Sebők Nóra Ősi Attila A kora-jura (toarci) Steneosaurus és Pelagosaurus összehasonlító csonttani vizsgálata a Magyar Természettudományi Mú: 2013
Tőkés Lilla Bea (MSc) Sztanó Orsolya Pannon-tavi turbiditek dél-erdélyi feltárásokban: szedimentológiai és gamma-szelvényezés eredményei 2013
Ünnep Viktória (MSc) Mező Gyula Szennyezőanyag transzport modellezés egy hajdúsági teri-nálfiirdő vízadójában 2013
Markos Gábor   Földtani térmodell megalkotása és értékelése a Gerecse északi részén 2013
Pók Zóra Czaunner Brigitta Nádudvar és környékének hidrogeológiai feldolgozása 2013
Bodor Petra (MSC) Erőss Anita   A rózsadombi megcsapolódási terület felszín alatti vizeiben bekövetkező időbeli Változások vizsgálata  2014
Bartus Gergely (MSC)  Pálfy József  A gerecsei tithon hierlatzi típusú mészkő képződési környezete szedimentológiai és paéeoökológiai vizsgálatok alapján  2014
Czinke Zita Zsófia (MSC Szilágyi Imre  Egy fúrási projektgazdaságosságának érzékenységvizsgálata  2014
Fülöp Katalin (MSC)  Zentainé Czauner Brigitta  Felszínalatti vízáramlási rendszerek medence léptékű numerikus hidrodinamikai modellezése a Derecskei-árok térségéber  2014
Györkös Dorottya (MSC) Haas János  A Dachsteini Mészkő onkoidos kifejlődésének vizsgálata Keszeg környékén  2014
Kesjár Dóra (MSC) Pálfy József   Integrált alsó—kréta ammonitesz biosztratigráfla és izotóp-sztratigráfla az aisén—medencében (Chile) található szelvényeke  2014
Garamhegyi Tamás (MSC Mádlné Szőnyi Judit; Székely Ferenc  Kúthidraulikai vizsgálatok analitikus és numerikus értékelése és összehasonlító elemzése Budapest tágabb környezetében  2014
Hussein Ahmed Kiss Katalin (MOL)   Pirmous Evaluation of geological and geophysical data of the Bijeel Area (Kurdistan)  2014
Martinecz Ádám István (MSC)     Hidrosztratigráüai értékelés és áramkép szimuláció a Budai termálkarszton  2014
Marton Zsuzsa (MSC)  Zsemle Ferenc  Felszín alatti vízszennyezés kármentesítésének modellezése a taszári laktanyí terüetén  2014
Micsinai Daniella (MSC) Pogácsás György  Szeizmikus geomorfológiai vizsgálatok a Jászsági-medence keleti részén  2014
Molnár Mária (MSC)  Pogácsás György  A Dráva—medence egy kiválasztott részmedencéjében a pannon kori fejlődéstörténet vizsgálata szeizmilms és fúrási adato  2014
Muhammed Ahmed Al Pogácsás György  Petroleum system analysis of Bijeel Area Kurdistan  2014
Nyerges Anita (MSC) Pálfy József  A Cserépváralja—l fúrás felső eocén - alsó oligocén nannoplankton flórájának kvantitatív elemzése és biosztratigráüai felc  2014
Pósch Dániel (MSC Simon Szilvia; Jákfalvi Sándor  Érd hidraulikai viszonyainak tisztázása vízbázisvédelmi célokhoz  2014
Rebaz Omer Qadir Kajári Mónika   Structural interpretation of the permian salt succession of the Fedorovskoye Block Kazakhstan  2014
Rezhan Jamal Arif Báldi Katalin   Paleoenvironmental reconstruction of middle miocene sediments of Hungary based on guantitative analysis of Foraminife  2014
Shakhawan Lateef Hassan Tőkés Lilla   Pannonian basin-üll succession in North Drava Basin: a study based on 3D seismic and well log data  2014
Török Agnes (MSC) Mindszenty Andrea   Sedimentological-petrological study and reservoir characterization oftravertine guarry "Gazda"  2014
Fürész Tamás (MSC) Jákfalvi Sándor   Balatonhenye környezetének hidrogeológiai vizsgálata geofizikai módszerekkel vízbázisvédelmi célból  2014
Pataki Lili (MSC) Erőss Anita  A vácrátóti geotermikus kutak helyzete a felszín alatti vízáramlási rendszerekben  2014
Smodics Dávid (BSc) Mádlné Szőnyi Judit   Mesterséges tározó kialakítás repesztés és vetőreaktiváció EGS rendszerekben  2014
Szilágyi Lilla Ráchel Simon Szilvia; Mindszenty Andrea  Egy lehetséges hazai gyógyiszap—előfordulás átfogó vizsgálata  2014
Várkonyi Enikő (MSC) Milota Katalin; Palotai Márton  Hőtörténet és szénhidrogén migráció 2D szimulációja kiemelt helyzetű kompressziós területen  2014
Albirt József Mádlné Szőnyi Judit  Fluidum fejlődéstörténeti modellezések üledékes medencékben  2015
Baláz Dominik Mindszenty Andrea  A Balaton-felvidék késő-miocén pliocén és pleisztocén karbonátos képződményei  2015
Nyíri Dániel Mádlné Szőnyi Judit  Felszín alatti vízáramlások és kispermeabilitású szénhidrogén rezervoárok hidrodinamikai összefüggései  2015
Bajnai Dávid (MSC)     A gerecsei Bersek-hegy egy valanginí (alsó kréta) szelvényének multiparaméteres cülus-sztratigráf'lai vizsgálata  2015
Bella Gábor (MSC) Barcza Márton  Hidraulikus gát termelőkútjának vizsgálata hidrodinamikai modellezéssel 2015
Budai Soma Sztanó Orsolya   Hímesháza környéki pannóniai üledékek őskömyezeti rekonstrukciója  2015
Gálik Zsuzsanna (MSC) Haas János  Felső-triász medencefáciesű karbonátos kőzetek vizsgálata a Pilis hegységben  2015
Hajdu Zsófla (MSC) Ősi Attila   A késő—kréta ajkai kőszén formáció borostyánjai és kétszárnyú faunája  2015
Héja Gábor (MSC) Fodor László A Keszthelyi-hegység és nyugati elöterének szerkezetfejlődése különös tekintettel a kréta deformációkra  2015
Király Zsófia (MSC) Kovács József   Dinamikus faktoranalízis alkalmazása sekély felszínalatti vízre a Duna—Tisza közén  2015
Marton Ágnes (MSC) Sztanó Orsolya; Haas János   Gravitációs tömegmozgások a csővári triász képződményekben  2015
Müller Tamás Pálfy József  A Toarci (kora-jura) óceáni anoxikus esemény vizsgálata a Mecsekben és a Gerecsében  2015
Oross Rebeka (MSC) Csizmeg János; Szilágyi Imre   A Dráva—medence szerkezetfejlődése és a kapcsolódó gáz/olajmezök viszonya a Barcs környéki területen  2015
Pável Edina (MSC) Lemberkovics Viktor  Egy dél-alföldi szénhidrogén-kutatási terület neogén sorozatának geológiai és geokémiai vizsgálata és medencemodellje  2015
Szőcs Emese (MSC) Hips Kinga   A Pétervásárai Homokkő diagenezis szempontú petrográflai vizsgálata a kishartyáni feltárásban  2015
Csorvási Nikolett  Csillag Gábor (MÁFI) A Velencei-hegység geomorfológiai fejlődéstörténete 2015
Blaskó Noémi Simon Szilvia A Duna-Tisza közi szikes tavak hidrogeológiai vizsgálata 2016
Kapiller Rita Anna Simon Szilvia; Sztanó Orsolya Hidrogeológiai modellezés a bemenő földtani paraméterek változékonyságának függvényében 2016
Pásztor Domokos Mádlné Szőnyi Judit Hipogén karsztosodási indikátorok a Gellért-hegyi Aragonit-barlangban 2016
Balogh Viktor Dániel Simon Szilvia; Tóth Ádám A Duna-Tisza köze áramlási rendszereinek és a hajtóerők szerepének vizsgálata  numerikus modellezéssel 2016
Szabó
Kata
Zsemle
Ferenc,
Mátrahalmi
Tibor
Egy érmelléki tanulmányterület
numerikus modellezéssel
alátámasztott hidrogeológiai
értékelése
2016
Sarrang Jenifer Szilágyi Imre,
Csizmeg
János
Egy nem-hagyományos gáztároló
geológiai kockázatának értékelése
az Endrődi Márga Formáció
Tótkomlósi Mészmárga
Tagozatának példáján a Békési
2016
Laczkó-Dobos Péter Fekete
József,
Pogácsás
György
Az érés hatása a kőolajok H és C
stabil izotópos összetételére:
Kőolaj és víz közötti izotópcsere
vizsgálata vizes fázisú hőkezeléses
kísérletekben két algyői kőolaj
mintán
2016
Temes Mihály Sztanó
Orsolya;
 Magyar
Imre
Okány-K kutatási terület
prepannóniai miocén
képződménye
2016
Bartha István Sztanó
Orsolya ;
Csillag
Gábor
Pannóniai delták a Gerecse északi
előterében: üledékképződés,
vízszintváltozások és szerkezeti
eseménye
2016
Csicsek
Lajos
Ádám
Fodor
László
; Kövér
Szilvia
A Veszprémi-fennsík Kádárta és
Öskü közötti területének szerkezeti
elemzése, különös tekintettel a
kréta korú rátolódások vizsgálatára
2016
Bartako
vics
Edina
Török
Ákos;
 Kovács
József
II. János Pál pápa téri földtani
képződmények mérnökgeológiai
értelmezése a metró fúrások és
karotázs adatok alapján
2016
Kertész Gréta Titanilla Mindszenty Andrea; Molnár Mihály  Középső-Tiszavidéki negyedidőszaki szelvények kronosztratigráfiai és palinológiai vizsgálata (Tiszasüly) 2016
Soós Balázs György Fodor László A Zagyva-árok szerkezeti felépítése és extenziójának mértéke 2017
Szikszai Fruzsina Zsemle Ferenc; Magyar Balázs A nyíregyházi borbányai hulladéklerakó környezeti állapotfelmérése különös tekintettel a felszín alatti vizekre 2017
Modrovits Kamilla Kovács József ; Hidasi János Iszkaszentgyörgy és tágabb környezete karsztvízszintjeinek idősoros vizsgálata 2017
Nagy Orsolya Réka Pálfy József; Silye Lóránd Egy Persány-hegységi alsó jura szelvény agglutinált foraminifera faunájának komplex vizsgálata 2017
Szűcs Dominika Pálfy József Ammonites from Lower Jurassic sections of Sonora, Northwest Mexico: Taxonomy, biostratigraphy and paleobiogeographical implications 2017
Matula Ramóna Szabó Csaba; Jordán Győző Az Örbvényesi-Séd felszíni vízminőségi monitoring adatainak vizsgálata 2017
Skobrák Tímea Kövér Szilvia; Folly-Ritvay Zoltán Távérzékelés a geológiában; Bersek-bánya lézerszkennelt  és fotogrammetriás 3D modelljének elkészítése és a modell geológiai alkalmazási lehetőségének bemutatésa 2017
Gyenge Csaba Kristóf Kövér Szilvia; Győri Orsolya Az Aggtelek-Rudabányai-hegység takarótalpi breccsáinak petrográfiai vizsgálata 2017
Skublics László Bereczki László; Márton Béla A Marcali 3D területén található vulkáni- és kapcsolódó képződmények vizsgálata szeizmikus és fúrási adatok alapján 2017
Németh Flóra Pálfy József Kora jura ammonitesz rétegtani rendszerek elemzése és korrelációja kvantitatív biosztratigráfiai módszerekkel 2018
Nadrai Judit Sztanó Orsolya Lejtőlábi üledék képződése és rezervoárok a Komádi-hát térségében 2018
Frank Dávid Gyula Pálfy József Egy mecseki alsó jura szelvény integrált sztratigráfiai vizsgálata 2018
Márton Patrícia Sztanó Orsolya Pannóniai homoktestek a Nagykunság déli részén: térképezés szeizmikus attributumok és fúrási adatok alapján 2018
Scherman Benjámin Sebestyén Fodor László A Mónosbéli és a Szarvaskői takarók mezozoos deformációja  a Villó-völgy - Almár-völgy szelvényben 2018
Fialowski Melinda Kövér Szilvia Deformation and kinematics g. the Mónosbél Nappe, Bátor area, SW Bükk 2018
Nagyné Tóth Ivett Emma Fodor László; Magyar Imre Bádeni anyakőzetek térképezése és szénhidrogén-potenciájának elemzése egy kiválasztott területen (DNy-Magyarország) 2018
Szabó  Gergő Zsemle Ferenc Mosonmagyaróvári vízkutas, hőszivattyús rendszer hidrodinamikai és hőtranszport modellezése 2018
Szabó Zsóka Mádlné Szőnyi Judit Folyadékáramlási rendszerek térképezése egy  kelet-magyarországi mintaterületen 2018
Vilusz Lénárd Kovács József A Dunántúli-középhegység vízkémiai paraméterein végzett egy- és többváltozós adatelemző módszerek eredményei 2018
Albirt József Szilágyi Imre,
 Vakarcs
Gábor
A Komádi-Bihar felhalmozódási zóna Play
Fairway Analízise
2018
Bottyán
Réka
Zentainé
Czauner
Brigitta
A Tótkomlósi Mészmárga nem
konvencionális kutatási potenciálja a
Battonya-Észak koncessziós területen
2018
Harold
Zsófia
Sztanó
Orsolya
Északkelet-Alföld szénhidrogén
rendszereinek elemzése egy kétdimenziós
numerikus szelvény eredményei alapján
2018
Nyíri Dániel Fodor László Az Őrség szekvenciasztratigráfiai és
szerkezeti értelmezése, különös
tekintettel a miocén üledéksor
fejlődéstörténetére
2018
Kovács
Viktória
Kovács József A kisalföldi sekély felszín alatti vízszint
megfigyelő kutak adatainak idősoros vizsgálata
2018
Osváth
Veronika
Tóth Ádám A Balaton déli térségének hidrogeológiai vizsgálata 2018
Szabó Balázs Zentainé
Czauner
Brigitta,
Márton Béla
A vízben oldott szénhidrogé gázok eredetea Sajóhídvégi -hát környezetében 2018
Zádeczki Tibor Erőss Anita A villányi termálkarszt geokémiai  feldolgozása 2018
Csobaji Lehel Ákos Erőss Anita, Zentainé Czauner Brigitta A Dráva-medence regionális hidraulikai és hidrogeokémiai feldolgozása 2019
Godányi Judit Erőss Anita, Müller Imre Kistapolca térségének komplex hidrogeológiai és geofizikai feldolgozása 2019
Kovács Krisztina Szkolnikovics-Simon Szilvia A nyomásviszonyok szerepe a geotermikus potenciálértékelésben a Battonyai-hátság és a Derecskei-árok környezetében 2019
Nadrai Judit Sztanó Orsolya, Márton Béla Lejtőlábi üledékek képződése és kapcsolódó rezervoárok a Komádi-hát térségében 2019