Vitális Sándor Emlékérem

Vitális Sándor Emlékérem

Vitális Sándor Emlékérem

Az alkalmazott földtan tárgykörében adományozható Vitális Sándor Emlékérem alapításáról, Végh Sándorné ny.egyetemi tanár (az egykori Alkalmazott Földtani Tanszék vezetője) és Mindszenty Andrea tanszékvezető egyetemi tanár közös javaslatára, 1999-ban határoztak a tanszék oktatói.

Az érem alapításával a cél (1) a Tanszék első professzora Vitális Sándor emléke előtti tisztelgés valamint (2) a Tanszék érdekében kifejtett tevékenységet elismerő kitüntetés létrehozása volt. Emellett – az alapítók szándéka szerint – (3) különlegesen indokolt esetben, hallgatói kategóriában, kiemelkedő alkalmazott földtani témájú szakdolgozatok is díjazhatók.

Az érem 8 cm átmérőjű bronz-plakett, egyik oldalán Vitális Sándor portréja, másik oldalán „Alkalmazott Földtani Tanszék” felirat, felette üres hely, melyre felvésethető a kitüntetett neve és az évszám. A plakett készítője: Horváth János szobrászművész.

Az érem adományozás lehetősége a fönti címeken, az alapító tanszék bármilyen szervezeti átalakulása esetén továbbra is fennmarad.

Az érem adományozásáról a mindenkori Tanszék bármely oktatójának indítványára, annak jogosságát felülvizsgálva, a Tanszék alkalmazott földtan tárgykörében oktató/kutató munkát végző vezető oktatóiból álló ad hoc bizottság szavazati alapon (egyszerű szótöbbséggel) dönt. Az emlékérem adományozását a mindenkori tanszékvezető jóváhagyja.

Az első emlékérmek átadására 2000. október 10.-én, az ELTE TTK Trefort-kerti Campusán rendezett Vitális Sándor Emlékülésen került sor.